Почвознание


Почвознанието е наука, която изучава почвата като природно тяло и основно средство за производство в земеделието...
 

Почви и почвено плодородие


Определение за понятието "почва" и "почвено плодородие". Значение на почвата. Почвообразуващи скали и минерали. Почва - повърхностния рохкав слой от земната кора на сушата, със сложен състав и структура......
 

Пищов по почвознание


Подробен пищов по почвознание...
 

Основи на почвознание. Замърсяване на почвите и въздействие върху екосистемите.


Съвременното почвознание разглежда образуването на почвите като резултат от протичането на два сложни органично свързани процеса - изветряне и почвообразуване. За да се изясни същността на почвообразуването, трябва да се разгледат главните минерали...
 

Почвознание

13 окт 2011
·
21
·
7,893
·
240
·
467
·
121

Горските насаждения са тези под чието влияние се формират почвите в гората. Почвата е този екологичен фактор в живота на гората който в най- висока степен определя...
 

Обща характеристика, състав и функции на почвата


Обща характеристика, състав и функции на почвата, класификация на нарушените почви. По-голяма част от повърхността на континентите е покрита с почва. Тя осигурява условия и минерални вещества за развитие на растенията...
 

Почвознание


лекция по почвознание по екология и опазване на околната среда предназначена за студенти от 3ти курс...
 

Почвознание


Използвани са лекционните записки от лекциите по почвознание...
 

Замърсяване на почвата


Почвата се състои от почвена повърхност, хумусен хоризонт, глинест хоризонт и почвообразуваща скала...
 

Борба с ерозията


Ерозията е един от най- неблагоприятните фактори за унищожаване на почвената покривка. Под ерозия се разбира разнообразие от процеси на разрушаване и изнасяне на почвата и рохкавите скали под...

Избрани критерии за търсене

Почвознание
Ограничаване на резултатите